Kardinala Alojza Stepinca 2A - Trg Svetog Ante, Š.Brijeg

Financiranje

Smjernice za kupovinu stana od Tvrtke Luxury Gradnja

Izaberite banku

Financiranje - kako kupiti stan

PRETPRODAJA NEKRETNINA I REZERVACIJA

Nakon pregleda i odabira stana, kupac odabrani stan može rezervirati. Rezervacija nekretnine-stana traje 24 sata kako bi imali mogućnost donošenja odluke.

Rezervacija stana je besplatna i nije potrebna kapara.

POTPISIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Ukoliko se kupac odluči na kupovinu stana sljedeći korak je potpisivanje kupoprodajnog ugovora.

Kupoprodajnim ugovorom se definira predmet kupoprodaje, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena kao i način i rok plaćanja iste. Potpisivanjem kupoprodajnog ugovora, ugovara se i institucija kapare shodno zakonu o obveznim odnosima.

NOTARSKA OBRADA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Nakon potpisa kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavača,  po završetku izgradnje i ispunjenju određenih uvjeta (izvršen tehnički prijem, pribavljena dozvola, izvršeno etažiranje i isto provedeno u ZK uredu ) pristupa se potpisivanju notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora sa svim elementima.

Potpisivanju ugovora kod notara pristupa prodavač – ovlašteno lice ili ovlašteni opunomoećenik i kupac. 

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je obavezan shodno definiranom načinu i roku plaćanja cijene iz kupoprodajnog ugovora istu izvršiti u definiranom iznosu na jedan od transakcijskih računa koje prodavač ima otvorene kod poslovnih banaka a koji su navedeni u kupoprodajnom ugovoru.

KUPOVINA - PLAĆANJE PUTEM KREDITA

Ukoliko se kupac odluči i plaćanje vrši putem stambenog kredita ili hipotekarnog kredita neophodno je da se s notarski obrađenim ugovorom obrati jednoj od poslovnih banaka sa zahtjevom. Ukoliko se radi o hipotekarnom kreditu neophodna je izjava – saglasnost prodavca na zalaganje nekretnine – stana koji je predmet ugovora. 

Po odobravanju kredita kupac pristupa potpisivanju ugovora o kreditu sa bankom povjeriocem a nakon toga ugovor o zasnivanju hipoteke koji potpisuju kupac – korisnik kredita, predstavnik banke i punomoćnik prodavača.

Poslije potpisivanja ugovora o hipoteci slijedi upis u ZK ured te banka povjerioc prebacuje na transakcijski račun prodavača iznos koji je odobren ugovorom o kreditu. 

Troškove notarske obrade ugovora o hipoteci snosi kupac.

ULAZAK U POSJED – PRIMOPREDAJA STANA

Ulazak u posjed nekretnine – stana vrši se nakon završenog tehničkog prijema zgrade  (pribavljena upotrebna dozvola) i nakon što kupac prodavaču isplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cjelosti. Ispunjenjem ovih uslova kupac stiče pravo ulaska u posjed nekretnine. Prodavač izdaje kupcu potvrdu da je ugovorena cijena isplaćena u cjelosti.

Prodavač i kupac zajedno obilaze nekretninu i sačinjavaju zapisnik o primopredaji nekretnine, tom prilikom kupac preuzima ključeve stana. Sa zapisnikom o primopredaji nekretnine, kopijom oosbne iskraznice te kopije notarski obrađenog ugovora kupac se prijavljuje kao korisnik kod nadležnih KJKP i ostalih nadležnih poduzeća.

UPIS VLASNIŠTVA

Po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene kupac od prodavača dobiva pismenu potvrdu da je kupoprodajna cijena isplaćena u cjelosti.

Sa navedenom potvrdom kupac kod notara koji je notarski obradio kupoprodajni ugovor preuzima otpravak izvornika – ugovora za zemljišne knjige sa klauzulom i tabularna izjava na osnovu koje se kupac bez suglasnosti prodavača može uknjižiti u zemljišnim knjigama kao vlasnik na nekretnini.